top of page

投稿截止日期 :                                          2015 年 7 月 31 日

 

公開評分截止日期:                                 2015 年 9月 30 日

 

由公開評分及評審團選出

最高得分頭30名作品公報:                       2015 年 10 月

 

大會評審評分及

比賽得獎結果公報日期:                        2015 年 10 月

 

頒獎:  日期, 地點詳情容後公報

 

 

 

(如有日期更改, 會在網上發佈, 不會個別通知. 敬請體諒.)

 

 

bottom of page